sportnaplencsesiA Lencsési Óvoda dolgozói június 3-án, délután a labdajátékok megszerettetésére szerveztek programot a lakótelepen élő családok számára a Lencsési kosárpályán és a 3 óvodaépület által határolt zöld területen.

Labdás délután kicsiknek és nagyoknak - a kép ide kattinva megtekinthetők a Csabai Mérleg galériájában.

A programban szerepelt U12 bemutató, akadálypálya kicsiknek, foci körmérkőzés apa-fiú csapatoknak, mini-palánk csapatjáték, kapitánylabda, zsinórlabda és külöböző váltóversenyek labdákkal.A labdagyakorlatok és a labdával való játékok fontos szerepet töltenek be a mozgásfejlődésben és fejlesztésben. Az alapvető mozgásformákkal kapcsolatos készség és képességfejlesztés kiemelt eszközrendszere. A kondicionális és koordinációs képességek különböző fajtái a labdagyakorlatok és játékok rendszeres alkalmazása mellett szembetűnően fejlődnek. A labdagyakorlatok kedvező hatással vannak a természetes és a tanult mozgások készség szintű elsajátítására, valamint begyakorlására.

sportnaplencsesinAz óvodás és kisiskolás korú gyermekek szabadidős tevékenységében a labdázásnak megkülönböztetett szerepe van. Csak abban az esetben jelenthet ez tartalmas elfoglaltságot, ha tudnak és szeretnek a gyermekek labdázni. Ennek kialakításához nagyon sok pozitív kísérő jelenséget kell tapasztalniuk, átélniük az egyszerű labdatechnikai elemek készségszintű elsajátítása során.

Kiemelt cél, hogy a kisgyermekeket állítsuk fel a számítógép mellől, vonjuk ki a magányos virtuális világból és adjunk kezükbe tartalmas elfoglaltságot. Például labdázzanak közösen!
A Lencsési Óvoda gyermekei az előző nevelési évben kezdték el az „ovi-labda, ovi-kosár” programot, amely nagy sikert aratott a gyermekek körében és elégedettséget a szülők között.

A közművelődési, ifjúsági, oktatási és sport bizottság idén februárban döntött arról, hogy a város által fenntartott óvodák pedagógiai programjába építsék be a „Labdajátékok megalapozása kisgyermekkorban” című szakmai program. Az Ovi-labda program beépíthető bármely óvoda pedagógiai programjába, hiszen a program tartalma illeszkedik az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott célokhoz illetve a nemzeti köznevelésről szóló törvény által előírt óvodai tevékenységekhez.

A Lencsési ovisok azt mutatták be, hogy két tanév eredményeként hogyan is tudnak a labdával bánni az óvodás korú gyermekek. Lencsési Óvoda dolgozói rendkívül mozgalmas délutánt varázsoltak kicsiknek és nagyoknak egyaránt, a program szakmai felelőse Rudnerné Sipos Hajnalka volt. Köszönet az U12-es, iskolás korosztálynak és edzőjüknek Botos Rolandnak, valamint Czifrák Csaba önkéntes segítőnek, hogy bemutatták, mi is lehet a kitartó sport eredménye.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tímár Ella képviselő, Szarvas Péter polgármester, dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Kiss Tibor alpolgármester és Perényiné Czibolya Edit az oktatási osztály szakreferense.
Dr. Erdeiné Gergely Emőke