Tevékenység központ

A tevékenység témája

Irodalmi ének-zenei (előadó-művészet)

A két kicsi bocs meg a róka - mese ismétlése (emlékezet fejlesztés)
Kerekecske dombocska - új mondóka
Én kis kertet…
Süss fel nap…
Ritmushangszerek helyes használatának bemutatása, gyakorlása.
Zh.: Komolyzenei CD gyermekeknek
Egy részlet meghallgatása. Zenei élménynyújtás.

Művészeti (vizualitás)

Előre kirajzolt tavaszi virágok színezése több színnel.
Tavaszi virágok mintázása.
(Tapintás érzék fejlesztése. Finommotorikus mozgás fejlesztése.)

Környezetismereti és tudományos

A séta megbeszélése, megszervezése.
A természet „nyílására” a figyelem ráirányítása.
Megfigyeltetések.
Séta gyakorlása. Hogyan viselkedjünk az utcán.
Szokások alakítása.
Figyelemfelhívás.

Mozgásfejlesztás a tornaszobában

Járás hullámvonalban, tárgyak kerülgetése.
Játék: futójáték
( A közös mozgás örömének megélése.)

Manipulációs

„Virágok ” rakosgatása, halmazok képzése.
(Eszközök megbecsülésére tanítás)

Építés, barkácsolás

Építkezés. (Tapasztalatok szerzése)

Homok-vízasztal „Kiskert” terepasztal kialakítása.

Családi, szituációs és szerepjáték

Tavaszi nagytakarítás (munkához szoktatás)

A projekt lezárása

Tavaszi képek nézegetése.

mmacics

Körzethatárok Manóvárovi

5600 Békéscsaba, Pásztor u. 91-93.

Teljes közterület:
Fényesi út, Harkály köz, Tanya 1027., Fácán köz, Rezeda u.

- Borjúréti-kertek
Bagoly u., Borjúrét u., Csalánosi u., Csigás u., Borjú u., Feketefenyő u., Lapos u., Magyar u., Toboz u.

- Kastély-szőlők
Bárány u., Boglyás u., Bojtár u., Csikós u., Legelő u., Mester u., Kukorica u., Zegzug u., Zsombék u., Kankalin u., Napraforgó u., Mozdony u., Káka u. Juhász u., Szikfű u., Gereblyés u., Gulyás u., Ormay sor.

- Keleti-kertek
Almás sor, Barackos köz, Bogár u., Buzogány u., Csabagyöngye sor, Cseresznye köz, Hínár u., Jácint sor, Répa köz, Rózsakert u., Szilva köz, Szöcske u., Kisfényesi út, Körte sor, Tücsök u., Kadarka köz, Paprika köz.

Páratlan házszám:
Kőmíves K. sor 87-89., Lencsési út 45-85., Pásztor u. 55-151., Szabó Pál tér 9-11.,

Páros házszám:
Kőmíves K. sor 44-114., Lencsési út 44-136., Pásztor u. 102-152., Szabó Pál tér 10., Kőmíves K. sor 88., Fövenyes u. 38-48.