Heti terv

HETI TERV - 2015. március 16-20. - Tavaszi séta a Kőrös parton

Tevékenység központ

A tevékenység témája

Irodalmi ének-zenei (előadó-művészet)

A két kicsi bocs meg a róka - mese ismétlése (emlékezet fejlesztés)
Kerekecske dombocska - új mondóka
Én kis kertet…
Süss fel nap…
Ritmushangszerek helyes használatának bemutatása, gyakorlása.
Zh.: Komolyzenei CD gyermekeknek
Egy részlet meghallgatása. Zenei élménynyújtás.

Művészeti (vizualitás)

Előre kirajzolt tavaszi virágok színezése több színnel.
Tavaszi virágok mintázása.
(Tapintás érzék fejlesztése. Finommotorikus mozgás fejlesztése.)

Környezetismereti és tudományos

A séta megbeszélése, megszervezése.
A természet „nyílására” a figyelem ráirányítása.
Megfigyeltetések.
Séta gyakorlása. Hogyan viselkedjünk az utcán.
Szokások alakítása.
Figyelemfelhívás.

Mozgásfejlesztás a tornaszobában

Járás hullámvonalban, tárgyak kerülgetése.
Játék: futójáték
( A közös mozgás örömének megélése.)

Manipulációs

„Virágok ” rakosgatása, halmazok képzése.
(Eszközök megbecsülésére tanítás)

Építés, barkácsolás

Építkezés. (Tapasztalatok szerzése)

Homok-vízasztal „Kiskert” terepasztal kialakítása.

Családi, szituációs és szerepjáték

Tavaszi nagytakarítás (munkához szoktatás)

A projekt lezárása

Tavaszi képek nézegetése.