Mozgás

Tartásjavítás játékosan, a helyes testtartás megéreztetésére irányuló játékok. A vízi állatok mozgásának utánzása.

Külső világ tevékeny megismerése

A víz világnapja. Vizeink védelme.
A vízben és körülötte élő állatok és növényekkel való ismerkedés. Séta az Élővíz csatorna partján.

Mese, vers

Hécz Attila: Tóparton
Flupi mesék: Flupi a vízben című mese.

Ének, zene, énekes játék

Gólya, gólya gilice…
A part alatt…
Zenehallgatás: Schubert: A pisztráng
Vivaldi: Tavasz
Köralakítás zenére, egyenletes lüktetés megéreztetése.

Kézimunka, rajz, mintázás

Akvárium készítése dobozból. Halak készítése különböző technikákkal.(tépés, vágás, ragasztás). Víz készítése festéssel. Finommotorika fejlesztés, ismerkedés a természetben előforduló színekkel.