Heti terv

HETI TERV - 2015. március 16-20.

Mozgás

Páros lábon átszökdelés, kihelyezett tornaeszközökön keresztül. Előre, hátra és oldalra ugrással. Rávezető eljárások, gimnasztikai feladatok.
Játék: Faroklopó, Tűz, víz, levegő

Külső világ tevékeny megismerése

Külső világ megismerése, az évszakváltás jellegzetességeinek megfigyeltetése. Hogyan ébred a természet, milyenek a fák ágai? (rügyező fák, kibújó, kinyíló virágok…)

Mese, vers

Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecske
Rajzolok egy kereket… (rajzoló mondóka)
A mese segítségével a képzelet, fantázia fejlesztése. A mondókával a formák megismertetése.

Ének, zene, énekes játék

Új: - Ekete, pekete…ÉNO:22
- Csepp, csepp…ÉNO:223.
- Bújj, bújj…ÉNO:183.
Ism: - Mi szél hozott…ÉNO:253
- Koszorú, koszorú…ÉNO:100
Zeneh.:
-Tavaszi szél…

Kézimunka, rajz, mintázás

- Ecsetfogás, ecset használat
- Olló fogás, olló használat (nagyoknak)
Az előre megrajzolt virágok festése egy ill. több szín használatával az életkori és egyéni képességeknek megfelelően. Az elkészült munkák körvonalainak kivágása szintén az egyéni képességek figyelembevételével. Tevékenykedés közben a színek ismerete, síkmértani formák felismerése, megismerése, csoportosítása.
A tevékenység közben fejleszteni kívánt területek: esztétikai érzék, kreativitás, kitartás, feladattartás