Üdvözlünk Titeket a Lencsési Óvoda „Zöldovi” Süni csoportjának nyitóoldalán. Ezen az oldalon nyertek betekintést csoportunk mindennapjaiba és itt követhetitek nyomon gyermekeitek óvodai nevelését.

A minél hatékonyabb nevelői munka érdekében, 2015. szeptember 1-től óvodánkban három tiszta, homogén csoportot indítunk.

A Süni csoportba a nagycsoportos életkorú gyermekek járnak. Óvodai nevelési programunk tevékenységközpontú, vagyis igyekszünk olyan kezdeményezéseket szervezni, amelyben a gyermekek saját tapasztalatszerzésük, ténykedésük által szerzik meg a szükséges és fontos információkat.

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és egyéni képességeiket is.

A Süni csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre is. Rendszeresen szervezünk természetjáró sétákat a közeli rétre és az Élővíz-csatorna partjára is. Itt nyomon tudjuk követni a természet körforgását, az állat-és növényvilág változásait.

Fontosnak tartjuk, hogy mesével, verssel fejlesszük a gyermekek érzelmi intelligenciáját, ének zenével, énekes játékkal a ritmikus képességeiket. Szervezett mozgással nagymozgásukat, rajzolással, mintázással és kézimunkával a finommotorikájukat fejlesztjük, hiszen a sikeres iskolakezdéshez e készségek és képességek elengedhetetlenek.