Süni csoport

Kedves Szülők, Hozzátartozók!

Üdvözlünk Titeket a Lencsési Óvoda „Zöldovi” Süni csoportjának nyitóoldalán. Ezen az oldalon nyertek betekintést csoportunk mindennapjaiba és itt követhetitek nyomon gyermekeitek óvodai nevelését.

A minél hatékonyabb nevelői munka érdekében, 2015. szeptember 1-től óvodánkban három tiszta, homogén csoportot indítunk.

A Süni csoportba a nagycsoportos életkorú gyermekek járnak. Óvodai nevelési programunk tevékenységközpontú, vagyis igyekszünk olyan kezdeményezéseket szervezni, amelyben a gyermekek saját tapasztalatszerzésük, ténykedésük által szerzik meg a szükséges és fontos információkat.

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és egyéni képességeiket is.

A Süni csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre is. Rendszeresen szervezünk természetjáró sétákat a közeli rétre és az Élővíz-csatorna partjára is. Itt nyomon tudjuk követni a természet körforgását, az állat-és növényvilág változásait.

Fontosnak tartjuk, hogy mesével, verssel fejlesszük a gyermekek érzelmi intelligenciáját, ének zenével, énekes játékkal a ritmikus képességeiket. Szervezett mozgással nagymozgásukat, rajzolással, mintázással és kézimunkával a finommotorikájukat fejlesztjük, hiszen a sikeres iskolakezdéshez e készségek és képességek elengedhetetlenek.

HETI TERV - 2015. március 16-20.

Mozgás

Rend és sorgyakorlatok, vezényszavakra fordulatok.
Egyensúlyozó járás szőnyeg szélén, padon.

Külső világ tevékeny megismerése

Külső világ megismerése, megfigyelése a sétánk során.
Rügyfakadás, csírázás megnevezése. Az utunk során szedet aranyeső virágba borulásának megfigyelése.

Mese, vers

Benedek Elek: Az aranyvessző
Katajev: Hétszínvirág Gysz.188.o.
Kürti Kovács Sándor: Eső után

Ének, zene, énekes játék

Új: - Beültettem kiskertemet…
- Sándor napján….Éno.
- Szép Szatmári lányok….
Ism: - Bújj, Bújj zöld ág…
- Fehér liliomszál…

Kézimunka, rajz, mintázás

- színkeverés, ecsetfogás, ecset használat
A papírlapon lévő vázába minden
gyermek önállóan festi a virágokat.
Szín ismeret bővítése
színárnyalatok használatával.
Színharmónia iránti igényalakítása.
Változatos színhasználatra törekedés.
Alkotó-alakító képesség fejlesztése

Körzethatárok Zöldovi

5600 Békéscsaba, Lencsési út 15.

Teljes közterület:
Sás köz, Haán L. tér, Kaszáló köz, Kőris u., Pipacs köz, Tölgyfa u..

Páratlan házszám:
Fövenyes u. 1-15., Szabó Pál tér 1-7., Lencsési út 1-43.

Páros házszám:
Fövenyes u. 2-36., Szabó Pál tér 2-8.